head.gif
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document
รหัสพรรณไม้
ชื่อพรรณไม้ ผักเชียงดา
ชื่อท้องถิ่น ผักจินดา ผักเซียงดา (เหนือ) ผักแซง (พะเยา)
ลักษณะวิสัย ไม้เถาเลื้อยยาว
ชือทั่วไป
ชื่อวิทยาศาสตร์ Gymnema inodorum Decne
ชือวงศ์ ASCLEPIADACEAE
ชื่อสามัญ
ลักษณะเด่นของพืช ไม้เถาเลื้อยยาว เถาสีเขียว ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนม ใบ เดี่ยว รูปกลมรี ท้องใบเขียวแก่กว่าหลัง
ลักษณะราก
ลักษณะลำต้น ไม้เถาเลื้อยยาว เถาสีเขียว ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวเหมือนน้ำนม
ลักษณะใบ ใบ เดี่ยว รูปกลมรี ท้องใบเขียวแก่กว่าหลังใบ ใบออกตรงข้อเป็นคู่ๆ
ลักษณะดอก ดอก ออกเป็นกระจุกแน่นสีขาวอมเขียว ดอกย่อยขนาดเล็ก
ลักษณะผล ผลเป็นฝักคู่
ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร
แหล่งกำหนด
ลักษณะพืช
พบมากบริเวณ เชียงใหม่
อุตราดิตถ์